Siųsti užklausą

Kvalifikacija


 •  

  Vadybos sistemos
   
  ISO 9001:2015
  Tarptautinės nepriklausomos sertifikavimo organizacijos Bureau Veritas išduotas sertifikatas
  Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 standartą
   
  ISO 14001:2015
  Tarptautinės nepriklausomos sertifikavimo organizacijos Bureau Veritas išduotas sertifikatas
  Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 standartą
   
  ISO 18001:2007
  Tarptautinės nepriklausomos sertifikavimo organizacijos Bureau Veritas išduotas sertifikatas
  Sertifikuota pagal socialinio atsakingumo standartą OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008
   
    • Įmonės atestatai

   
  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas.
  Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą
  Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
  Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.
  Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.
  Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (110 kV įtampos); elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.


  Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas
  leidžiantis eksploatuoti elektros įrenginius.

  Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1MW galios eksploatavimo darbai.
  Elektros tinklo iki 35kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
  Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.
  Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
  Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
  Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

  Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas
  leidžiantis eksplatuoti šilumos įrenginius ir turbinas.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksplotavimu:
  Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.
  Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.
  Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (išskyrus technologinio valdymo darbus).
  Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
  Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
  Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

  Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas
  leidžiantis verstis šiais gamtinių dujų įrenginių ekspoatavimo darbais :

  Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo derinimo darbai.
  Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai.
  Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai.
    • Darbuotojų atestatai
   

  Alvydas Alekna

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas
  Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
   

  Darius Gabriūnas

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas
  Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizcijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
   

  Marius Štuikys

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas
  Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizcijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
   

  Kęstutis Steponavičius

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas
  suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdomo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
  Statiniai:gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią).
  Projekto dalys:elektrotechnikos (1000 V įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.
  Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų rengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.  Antanas Lingevičius
   
  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas
  suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas
  Statinių grupės: visos statinių grupės.
  Specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai (iki 10 kV įtampos); nuotolinis ryšis (telekomunikacijos); automatizavimas, apsauginė ir gaisrinė signalizacija.
  Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, procesų-valdymo ir automatizacijos.